Kurser & medlemsskaber

Michaels Håndværk & Service

Tømrer & Snedker

Godt Håndværk til tiden

Medlem af Dansk Håndværk

Medlem af Landsforeningen for bygnings og landskabskultur


Kurser hos center for bygningsbevaring i Raadvad:


Kursus i bindingsværk 2017

Kursus i efterisolering af bindingsværkshuse og fredede bygninger 2018

Kursus i håndtering og behandling af asbest


Kursus i opsætning af rulle og bukke stillads


Kursus hos Stark i damspærre 2016